vbamania.pl
login:
hasło:
 
  *Rejestracja *Zapomniane hasło
 Dziś jest sobota, 13 lipca 2024 roku.
Ustaw jako stronę startową Ulubione Napisz
22 stycznia 2023

Nowa wersja makra Progressbar w dziale Excel.

zamieścił: admin


10 grudnia 2021

Nowa wersja makra Progressbar w dziale Excel.

zamieścił: admin


7 kwietnia 2021

Nowa wersja makra w dziale Excel, demonstrującego dynamiczne dodanie nagłówków do kontrolki Listbox.

zamieścił: admin


27 marca 2021

Nowe makro w dziale Excel.
Makro demonstruje dynamiczne dodanie nagłówków do kontrolki Listbox.

zamieścił: admin


24 lutego 2021

Dziś wracam do startej nazwy serwisu, gdyż udało mi się przechwycić domenę.
Tak więc... VBA.Mania powraca!

zamieścił: admin


27 stycznia 2021

Dwa nowe makra w dziale Excel.
Jedno to poprawiona wersja makra do wyboru katalogu, a druga to implementacja paska postępu (Progress bar).

zamieścił: admin


24 stycznia 2021

Nowe makro w dziale AutoCAD.

zamieścił: admin


18 grudnia 2020

Nowe makro w dziale Excel.

zamieścił: admin


12 grudnia 2020


zamieścił: admin


Porada 10 marca 2020
Jak uzyskać nazwę użytkownika, komputera i jego adres IP?
Sub GetUCIP(strUserName As String, strIP As String, strCompName As String)

Dim oNic1, oNic, wScript, wshNetwork, wshShell

Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")
strUserName = wshShell.ExpandEnvironmentStrings("%USERNAME%")

Set wshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
strCompName = wshNetwork.Computername
        
Set oNic1 = GetObject("winmgmts:").InstancesOf("Win32_NetworkAdapterConfiguration")

For Each oNic In oNic1
    If oNic.IPEnabled Then strIP = oNic.IPAddress(0): Exit For
Next oNic

Set oNic1 = Nothing
Set wshNetwork = Nothing
Set wshShell = Nothing

End Sub

'------------------------------------------------

Sub TestUsernameComputernameIP()

Dim strUserName As String, strIP As String, strCompName As String

GetUCIP strUserName, strIP, strCompName

MsgBox "Username:" & vbTab & strUserName & vbCrLf & "Computername:" & vbTab & strCompName & vbCrLf & "IP-Address:" & vbTab & strIP

End Sub


zamieścił: admin
<-wstecz  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  dalej->
wszystkich stron: 13