vbamania.pl
login:
hasło:
 
  *Rejestracja *Zapomniane hasło
 Dziś jest sobota, 13 lipca 2024 roku.
Ustaw jako stronę startową Ulubione Napisz
Makra dla MS Excel

Ilość makr: 47

InsertImages.zip
20.19 kB


komentarze
dodane: 16 marca 2019
przez: admin
ściągnięć: 995

Makro demonstrujące jak dodawać i zmieniać obrazek w komórce Excela w zależności od zawartości innej komórki.
Combobox.xlsm
17.97 kB


komentarze
dodane: 29 listopada 2017
przez: admin
ściągnięć: 1366

Makro demonstrujące jak dodawać i usuwać elementy do kontrolki Combobox.
FileList.xlsm
24.85 kB


komentarze
dodane: 2 października 2017
przez: admin
ściągnięć: 1121

Makro do tworzenia listy plików z wybranego katalogu.
Nummernvergabe_Access.zip
123.84 kB


komentarze
dodane: 14 listopada 2016
przez: admin
ściągnięć: 1146

Makro do wydawania numerów elementów, które Admin napisał do pracy.
Wykorzystuje ono Excela jako interfejs użytkownika. Dane przechowywane są w bazie danych Access.
Makro wykorzystuje mechanizmy ADODB.
LOG.zip
24.96 kB


komentarze
dodane: 7 marca 2016
przez: admin
ściągnięć: 1234

Plik z klasą do generowania plików raportów.
W czasie przetwarzania dużej ilości plików wygodnie jest zapisywanie przebiegu operacji przetwarzania do pliku raportu.

W załączniku plik Excela z klasą, która tworzy taki plik.

W komentarzach instrukcja stosowania.
plik RGB.zip nie istnieje


komentarze
dodane: 27 kwietnia 2012
przez: admin
ściągnięć: 131

Proste makro do sprawdzania jak na ekranie wyglądają kolory określone poprzez składniki RGB.
batchXLS.zip
15.46 kB


komentarze
dodane: 13 lutego 2011
przez: admin
ściągnięć: 2040

Nowa wersja makra BatchXLS.
Ulepszenia w stosunku do poprzedniej wersji dotyczą interfejsu użytkownika.

BatchXLS to makro, a w zasadzie szkielet makra służącego do wsadowego przetwarzania plików Excela.

Można po dopisaniu odpowiednich procedur wykorzystać go do wsadowego wydruku plików, zmiany nazw plików, zmiany zawartości określonych komórek itp.

Użytkownik przy pomocy systemowego okienka "Przeglądaj w poszukiwaniu foldera" wskazuje folder z plikami *.xls do konwersji i klika na przycisk "Start".
CountryCodeAndLanguageID.xls
134.00 kB


komentarze
dodane: 3 stycznia 2011
przez: Harry
ściągnięć: 1694

Dwa makra:
1. LanguageIDofExcel- wykrywa język instalacji programu Excel
2. CountryCode- wykrywa kod kraju (Windows Regional Settings)
menu.zip
29.60 kB


komentarze
dodane: 9 lipca 2010
przez: admin
ściągnięć: 2741

Nowa wersja makra demonstrującego tworzenie menu podręcznego (pod prawym klawiszem myszy).
Tym razem kod makra jest umieszczony w osobnym module klasy, dzięki któremu możliwe jest łatwe wykorzystanie kodu we własnym projekcie.

Poniżej pełny opis.

Klasa clsMenu umożliwia programistom VBA tworzenie w prosty sposób podręcznego menu (pod prawym klawiszem myszy)
bardzo przydatnego do wygodnej obsługi aplikacji VBA.

Jak zastosować we własnym projekcie.
Moduł clsMenu należy wstawić do drzewa projektu.

Możliwości:
1. Tworzenie menu podręcznego (pod prawym klawiszem myszy) a także podmenu o dowolnym poziomie zagłębienia,
2. Wyświetlanie ikon obok pozycji menu,
3. Wyświetlanie "haczka" przy pozycji menu - opcja "checked",
4. Jeżeli podano uchwyty do obrazków opcja checked zamiast standardowego "haczka" wyświetla ikony,
5. Wyświetlanie przy pozycji menu przycisków "radio button",
6. Wyświetlanie pozycji jako domyślnej - pisanej pogrubionej czcionką,
7. Blokowanie pozycji menu - użytkownik nie ma możliwości wybrania tak oznaczonej pozycji.

Ograniczenia:
1. Rozmiar wyświetlanych obrazków przy przy pozycjach menu wynosi 13x13 pikseli,
2. Brak możliwości wyświetlania kombinacji klawiszy skrótów (np. CTRL+C).

Użycie:
1. Dodanie pozycji menu i podmenu
W dowolnym module należy zadeklarować zmienną obiektową, reprezentującą menu oraz wszystkie podmenu.
Dim oMenu As New clsMenu
Dim oSubMenu As New clsMenu


a potem należy dodać pozycje menu wg poniższego wzorca:

oMenu(albo oSubMenu).AddMenuItem(
strMenu As String, _ # tekst menu, podanie znaku - wyświetla separator
[lngValue] As Long = -1, _ # wartość, jaką zwraca menu po wybraniu danej pozycji, jeśli nie jest podana
dodanie każdej następnej pozycji menu zwiększa tę wartość o 1 począwszy od zera.
[bDisabled] As Boolean = False, _ # pozycja menu jest zablokowana po podaniu wartości TRUE
[bChecked] As Boolean = False, _ # pozycja menu jest zaznaczona po podaniu wartości TRUE
[bRadio] As Boolean = False, _ # pozycja menu będzie zaznaczona kółkiem po podaniu wartości TRUE, jeśli bChecked jest równe TRUE
[bDefault] As Boolean = False, _ # pozycja menu będzie pogrubiona (domyślna)
[lUnChecked] As Long = 0, _ # uchwyt do ikony przy pozycji menu, jeśli pozycja menu nie jest zaznaczona (domyślnie)
[lChecked] As Long = 0, _ # uchwyt do ikony przy pozycji menu, jeśli pozycja menu jest zaznaczona
[cSubMenu] As clsMenu = Nothing) # podmenu

jeżeli dane menu ma posiadać podmenu należy jego elementy dodać przed dodawaniem elementów menu głównego, a pozycję menu, w której ma się pojawiać podmenu trzeba podać jako argument cSubMenu.

2. Wyświetlenie menu


lngID = oMenu.ShowMenu(lngHwnd)


gdzie lngHwnd to uchwyt do okna formularza, na którym ma się pojawić menu.
Wartość lngHwnd można określić następująco:
Dim lngHwnd As Long
lngHwnd = FindWindow(vbNullString, Me.Caption)


funkcję FindWindow należy na samym górze modułu zadeklarować następująco:
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As LonglngID to wartość zwracana przez metodę .ShowMenu po wybraniu pozycji menu. Wartość ta jest określona przez lngValue przy dodawaniu pozycji do menu.
Na podstawie tej wartości można wywoływać odpowiednie procedury projektu.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Twórca niniejszego oprogramowania, Andrzej Szarek, administrator serwisu VBA.Mania nie odpowiada ewentualne straty powstałe w wyniku jego użycia.
WykresWKomorce.xls
151.50 kB


komentarze
dodane: 15 czerwca 2010
przez: Harry
ściągnięć: 2677

Ciekawe makra generujące wykres w komórce. Makra znaleziono na http://www.dailydoseofexcel.com<-wstecz  1 2 3 4 5  dalej->
wszystkich stron: 5